รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ: องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
รางวัลเกียรติยศ
โล่ประกาศเกียรติคุณ: องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล ESG100
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล ESG100
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Best IPO Award
ดัชนี และการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำ
รางวัล Best IPO Award
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Renewable Energy Deal of the Year
ดัชนี และการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำ
รางวัล Renewable Energy Deal of the Year
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Deal of the Year Award
ดัชนี และการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำ
รางวัล Deal of the Year Award
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Best Renewable Energy Company - Thailand 2017
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Best Renewable Energy Company - Thailand 2017
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Best Corporate Governance Principles – Renewable Energy Company – South East Asia 2017
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Best Corporate Governance Principles – Renewable Energy Company – South East Asia 2017
อ่านเพิ่มเติม
โล่เกียรติคุณ “7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน”
รางวัลเกียรติยศ
โล่เกียรติคุณ “7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน”
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Bronze Award
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Bronze Award
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลสุริยศศิธร ชนะเลิศปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ประจำปี 2560
รางวัลเกียรติยศ
รางวัลสุริยศศิธร ชนะเลิศปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม
นำหุ้นเข้าจดทะเบียน และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)
ดัชนี และการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำ
นำหุ้นเข้าจดทะเบียน และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)