มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรามอบ วิถีชีวิตแห่งอนาคต ให้กับทุกคน

เราพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานสะอาดที่ชาญฉลาด เพื่อการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืนยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Smart University

บีซีพีจี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การ เป็น “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)” และต้นแบบ “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ บล็อคเชน, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT) และ Vehicle-to-Grid (V2G) เป็นต้น มาบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟท็อปที่ ติดตั้งบนหลังคาอาคารกว่า 150 แห่ง ภายในมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่มี ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืนยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท Thai Digital Energy Development หรือ TDED บริษัทร่วมทุนระหว่าง บีซีพีจี และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ข่าวสารและกิจกรรม