BCPG Visitor Center

ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ ผ่านสื่อการเรียนรู้ พร้อมจุดชมวิวพาโนรามาที่สามารถมองเห็นพื้นที่จริงของโซลาร์ฟาร์มที่มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 100,000 แผง

เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่อยู่:
ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
โทรศัพท์:
02-335-8905

นัดหมายเพื่อเข้าชมสถานที่

โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งความประสงค์ เข้าชม BCPG Visitor Center