หลักเกณฑ์การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หลักเกณฑ์การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

แบบฟอร์มการร้องเรียนทุจริตและคอร์รัปชัน

โปรดกรอกรายละเอียด ทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น