บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
อีเมล:
nalinrat@asiaplus.co.th
โทรศัพท์:
02-680-1228
คุณธัญญา อุดม
อีเมล:
tanya@asiaplus.co.th
โทรศัพท์:
02-680-1262

หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุพพตา ศรีสุข
อีเมล:
Suppata@bualuang.co.th
โทรศัพท์:
02-618-1343
คุณกิจพัฒน วงษ์เมตตา
อีเมล:
kijapat.won@bualuang.co.th
โทรศัพท์:
02-618-1951

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณอนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุล
โทรศัพท์:
02-081-2779
คุณศึกษิต ว่องวาณิช
โทรศัพท์:
02-638-5875

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณอรมงคล ตันติธนาธร
โทรศัพท์:
02-696-0057

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณศิริวัฒน์ อุนยะพันธุ์
อีเมล:
Siriwatu@kgi.co.th
โทรศัพท์:
02-658-8855

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณณภัทร จันทรเสรีกุล

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ
อีเมล:
patcharink@ktzmico.com
โทรศัพท์:
02-695-5837

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

คุณณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์
โทรศัพท์:
02-617-4986

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณกาณจัน คานิยอ
อีเมล:
kanchan@tisco.co.th
โทรศัพท์:
02-633-6425

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

คุณอาศิส ภมรานนท์
อีเมล:
arsit@uobkayhian.co.th
โทรศัพท์:
02-659-8317

Asia Wealth Securities Co., Ltd.

คุณเบญจพล สุทธิ์วินิช
โทรศัพท์:
02-680-5056

FSS International Investment Advisory Securities Co., Ltd.

คุณสุวัฒน์ สินสาฏก
อีเมล:
suwat.sin@fssia.com
โทรศัพท์:
02-611-3558
ศิริลักษณ์ พินทุสุนทร
อีเมล:
Siriluck.pin@fssia.com
โทรศัพท์:
02-611-3562

Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
อีเมล:
Theethanat.j@yuanta.co.th
โทรศัพท์:
02-009-8071
คุณณัชพล แพรสีเจริญ
อีเมล:
Natchapon.P@yuanta.co.th
โทรศัพท์:
02-009-8056

Country Group Securities Public Company Limited

คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
โทรศัพท์:
02-205-7000 ต่อ 4400

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL

Kaushal Ladha
อีเมล:
Kaushal.L@maybank-ke.co.th
โทรศัพท์:
02-658-5000 ต่อ 1392