บีซีพีจี...สร้างโลกสีเขียว

ที่ยั่งยืน

พันธกิจ

เราเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน

Spirit

รู้รอบ รู้ลึก คิดล้ำ
ยึดมั่นในหลักการ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
มีความเป็นสากล เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายในปี พ.ศ. 2568 กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการ

ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนอย่างชาญฉลาดใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบริษัทในกลุ่ม และสัมพันธภาพกับพันธมิตรที่เลือกสรรแล้ว
เชื่อมโยงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่มีความล้ำสมัยด้วยธุรกิจบริการ energy as a service
สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาดที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Empowering Green Lifestyle
บีซีพีจีเดินหน้า
 • ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าสะอาด ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 • พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและ ความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน เพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ต่อยอดการลงทุนธุรกิจ ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ เพื่อบริหารการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและรองรับเทรนด์ในอนาคต
Empowering Green Lifestyle
Green Innovations

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ตอบโจทย์การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Empowering Green Lifestyle
Green Target

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ เป็นศูนย์ ในปี 2593 เพื่อส่งต่อโลกที่สมดุลให้คนรุ่นต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ดูเพิ่มเติม

เหตุการณ์สำคัญ

2558
 • รับโอนกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 170 เมกะวัตต์ จาก บมจ. บางจากฯ
2559
 • ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ราชการและสหกรณ์การเกษตร
2560
 • ลงทุนในธุรกิจพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ของกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
2561
 • ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม “โครงการลมลิกอร์” กำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ร่วมมือกับ บมจ.แสนสิริ เปิดตัว “โครงการนำร่องซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าด้วย Blockchain” ที่โครงการทาวน์สุขุมวิท 77 (T77)
2562
 • ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำลังการผลิตรวม 69 เมกะวัตต์
 • ร่วมมือกับ บริษัท อิมแพค วินด์ อินเวสเม้นท์ จำกัด จัดตั้งบริษัท Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม “โครงการ มอนสูน” ขนาด 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ร่วมมือกับ PEA ENCOM จัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development หรือ TDED เพื่อรุกเข้าสู่ Digital Energy Business อย่างเต็มรูปแบบ
 • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ – CMU Smart City Project พร้อมนำเทคโนโลยี อาทิ Blockchain, AI และ Vehicle-to-Grid มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
2563
 • เพิ่มทุน 1.035 ล้านบาทเพื่อขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์
 • ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3B กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ร่วมมือกับ Keppel DHCS และ TEAM Group พัฒนาระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling System) ในโครงการ Samyan Smart City พื้นที่สวนหลวง-สามย่าน
2564
 • ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Utility-Scale Energy Storage System) ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ (Vanadium Redox Flow)
 • IEAD บริษัทร่วมทุนระหว่าง บีซีพีจี และ อิมแพค วินด์ อินเวสเม้นท์ ลงนามร่วมกับการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “โครงการ มอนสูน” ขนาด 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ในวงเงิน 12,000 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัท BCPG Formosa รองรับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก Tris Rating ที่ระดับ A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
2565
 • ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 469 เมกะวัตต์
 • ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “โครงการ มอนสูน” ขนาด 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ลงทุนพัฒนาโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า ขนาด 220 กิโลโวลต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รองรับและต่อยอดธุรกิจขายไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจาก Tris Rating ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
2566
 • ลงทุนในโครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 โครงการ ในรัฐโอไฮโอ และรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา มีกำลังการผลิตรวม 857 เมกะวัตต์
 • ร่วมมือกับ บริษัท เซี่ยเหมิน เอมเพส เทคโนโลยี จำกัด (Xiamen Ampace Technology Limited) พัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่แบบครบวงจร
 • ได้รับการยืนยันอันดับเครดิตองค์กรจาก Tris Rating ที่ระดับ A ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”