พลังน้ำ

เราพร้อมนำพลังแห่งสายน้ำมายกระดับคุณภาพชีวิต

แหล่งพลังงานทดแทนตามธรรมชาติที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของน้ำ ได้แก่ พลังงานน้ำตก พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง และพลังงานคลื่น

ประเทศลาว

เพื่อขยายฐานธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV บีซีพีจีได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่เมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย

โครงการ Nam San 3A
69 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โครงการ Nam San 3B
45 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว