ก๊าซธรรมชาติ

เราสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชและสัตว์เป็นเวลานับหลายล้านปี ถือเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ประเทศสหรัฐอเมริกา

บีซีพีจี ได้ขยายฐานการลงทุนสู่สหรัฐอเมริกา โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 โครงการ ในรัฐโอไฮโอ และรัฐเพนซิลเวเนีย มีกำลังการผลิตรวม 857 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการลงทุน ประกอบไปด้วย

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy LLC (CCE)
341 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ South Field Energy LLC (SFE)
90 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Liberty LLC
212 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC
214 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว