รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ: องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
รางวัลเกียรติยศ
โล่ประกาศเกียรติคุณ: องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล ESG100
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล ESG100
อ่านเพิ่มเติม
SET ESG Ratings – AA
ความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี
SET ESG Ratings – AA
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2023: Renewable Energy Deal of The Year – Solar Rooftop
ดัชนี และการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำ
รางวัล The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2023: Renewable Energy Deal of The Year – Solar Rooftop
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ: องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
รางวัลเกียรติยศ
โล่ประกาศเกียรติคุณ: องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล ESG100
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล ESG100
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล International Business Magazine Awards 2023: Most Sustainable Company Thailand 2023
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล International Business Magazine Awards 2023: Most Sustainable Company Thailand 2023
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล International Business Magazine Awards 2023: Most Innovative Renewable Energy Company South East Asia 2023
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล International Business Magazine Awards 2023: Most Innovative Renewable Energy Company South East Asia 2023
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล International Business Magazine Awards 2023: Best CEO – Energy Sector
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล International Business Magazine Awards 2023: Best CEO – Energy Sector
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Asian Power Awards 2022: Solar Power Initiative of the Year - Thailand
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Asian Power Awards 2022: Solar Power Initiative of the Year - Thailand
อ่านเพิ่มเติม