รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ: องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
รางวัลเกียรติยศ
โล่ประกาศเกียรติคุณ: องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล ESG100
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล ESG100
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล 2018 Thailand Energy Sector Visionary Innovation Leadership Award
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล 2018 Thailand Energy Sector Visionary Innovation Leadership Award
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Best Corporate Governance 2018, Thailand
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Best Corporate Governance 2018, Thailand
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Best Clean Energy Community Solutions Southeast Asia 2018
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Best Clean Energy Community Solutions Southeast Asia 2018
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล Best CEO: Renewable Industry Asia
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Best CEO: Renewable Industry Asia
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลสุริยศศิธร รองชนะเลิศปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
รางวัลเกียรติยศ
รางวัลสุริยศศิธร รองชนะเลิศปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน
รางวัลเกียรติยศ
ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน
อ่านเพิ่มเติม
ISO 27001:2013
การรับรองมาตรฐานระดับสากล
ISO 27001:2013
อ่านเพิ่มเติม
หุ้นบีซีพีจีได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี MSCI Small Cap Index และ FTSE SET Shariah Index
ดัชนี และการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำ
หุ้นบีซีพีจีได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี MSCI Small Cap Index และ FTSE SET Shariah Index
หุ้นบีซีพีจีได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET 100
ดัชนี และการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำ
หุ้นบีซีพีจีได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET 100