โซลูชั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เรามอบ วิถีชีวิตแห่งอนาคต ให้กับทุกคน

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งมั่นให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยกัน

“สร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืน”

บีซีพีจี มุ่งมั่นที่จะ “สร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เราจึงดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถ บรรลุเป้าหมายในการทำ Carbon Neutrality ได้ในปี 2565

และเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยกัน บีซีพีจี จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยให้องค์กรและหน่วยงาน ทั่วไปสามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบครบวงจร

บริการของเรา

บริการซอฟท์แวร์วัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint Tracking) ครอบคลุมทั้ง 3 ขอบเขต ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์การ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของแต่ละกิจกรรมจากการดำเนินการ
บริการให้คำปรึกษาการวางแผนและเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กร เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ ระบบศูนย์รวมความเย็นโซลูชั่นเพื่อการ บริหารจัดการพลังงาน และลดการปล่อยของเสีย เป็นต้น
บริการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุน เวียน เช่น T-VER และ I-REC เพื่อสนับสนุนการชดเชยการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (Offsetting) และการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน ในการดำเนินกิจการ
บริการให้คำปรึกษาในการขึ้นทะเบียนโครงการใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
codesupport@bcpggroup.com

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคลับรักษ์โลกกับเรา