โครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ

เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบพลังงานที่มั่นคง

เราพัฒนาโครงการคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานที่มีศักยภาพ

โครงการคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือ

เป็นโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวเนื่องกับพลังงานที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดไปรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทางด้านการหาโอกาสลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานและระบบสาธารณูปโภค