ชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ - สุขุมวิท 77

เรามอบ วิถีชีวิตแห่งอนาคต ให้กับทุกคน

เรานำเทคโนโลยีล้ำสมัยมายกระดับวิถีการบริโภคพลังงานสะอาดภายในที่อยู่อาศัย มุ่งสร้าง“ชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Green Sustainable Living)” เพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

บีซีพีจี นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมายกระดับ วิถีการบริโภคพลังงานสะอาด

โดยริเริ่ม “โครงการซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน” (Peer-to-Peer Energy Trading) ที่โครงการทาวน์สุขุมวิท 77 หรือ T77 เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการฯ เป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า สะอาดจากโซลาร์รูฟท็อป ในขณะเดียวกันก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ ใช้ให้แก่เพื่อนบ้านได้ นับเป็นโครงการนำร่องซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้า ผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชนแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ พร้อมกับเป็นต้นแบบ “ชุมชนพลังงานสีเขียวอัจฉริยะ (Green Sustainable Living)” เพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน