บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

เวลา 11.15 - 12.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

FS results of 2Q21

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เวลา 15.15 - 16.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2565

นำส่งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

13.30 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564

เวลา 10.15 - 11.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

นำส่งงบการเงินประจำปี 2564

นำส่งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th