กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
06 มิถุนายน 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567

เวลา 10.15 - 11.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
15 พฤษภาคม 2567
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567
07 พฤษภาคม 2567
การประกาศผลการดำเนินงาน
ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1/2567
24 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2567
การประกาศผลการดำเนินงาน
Corporate Silent Period before 1Q24 results
09 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
20 มีนาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566
เวลา 16.15 - 17.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
29 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567
การประกาศผลการดำเนินงาน
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2566
06 - 20 กุมภาพันธ์ 2567
การประกาศผลการดำเนินงาน
Corporate Silent Period before FY2023 results