วันประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2563

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

13.30 น.
ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

เวลา 9.15 - 10.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563

11.00 - 11.30 น.
Pinnacle room 1 - 3, 4th Floor, InterContinental Bangkok hotel

นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2563

นำส่งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

13.30 น.
ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

เวลา 9.15 - 10.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563

10.30 - 11.50 น.

นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563

นำส่งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

9.30 - 12.00 น.
ณ ห้อง Pinnacle 5-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

นำส่งงบการเงินประจำปี 2562

นำส่งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
http://www.set.or.th