บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

เวลา 9.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2562

15.00 - 16.15 น.
ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สุขุมวิท

วันประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2562

Thailand Focus 2019: Embracing Opportunities - The Next Chapter

9:00 – 12:00 hs.
at Grand Hyatt Erawan Bangkok hotel

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562

9.00 - 10.00 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2562

15.00 - 16.15 น.
ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สุขุมวิท

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562

เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2562

15.00 - 16.15 น.
ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สุขุมวิท

Corporate Silent Period ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562

บริษัทฯ ของดให้สัมภาษณ์ ตอบคำถามหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562

นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2562

นำส่งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

9.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย