บีซีพีจี ขายไฟฟ้าจากโซลาร์สหกรณ์เป็นรายแรก
23 ธันวาคม 2559
ข่าวสารบริษัท
บีซีพีจี ขายไฟฟ้าจากโซลาร์สหกรณ์เป็นรายแรก
อ่านเพิ่มเติม
BCPG โชว์ 9 เดือนแรกรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
08 พฤศจิกายน 2559
ข่าวสารบริษัท
BCPG โชว์ 9 เดือนแรกรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
บมจ.บีซีพีจี เทรดวันแรกราคาเหนือจองพุ่ง 12 %
28 กันยายน 2559
ข่าวสารบริษัท
บมจ.บีซีพีจี เทรดวันแรกราคาเหนือจองพุ่ง 12 %
อ่านเพิ่มเติม
BCPG ประกาศรุกขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ตั้งเป้าปี 2563 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,000 MW ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
28 กันยายน 2559
ข่าวสารบริษัท
BCPG ประกาศรุกขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก ตั้งเป้าปี 2563 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,000 MW ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
BCPG ช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
20 กันยายน 2559
ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
BCPG ช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
อ่านเพิ่มเติม
BCPG เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 10 บาท เช่ือมั่นนักลงทุนจองซื้อล้น
13 กันยายน 2559
ข่าวสารบริษัท
BCPG เคาะราคา IPO ที่หุ้นละ 10 บาท เช่ือมั่นนักลงทุนจองซื้อล้น
อ่านเพิ่มเติม
BCPG กําหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่หุ้นละ 9.8 – 10.0 บาท
06 กันยายน 2559
ข่าวสารบริษัท
BCPG กําหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่หุ้นละ 9.8 – 10.0 บาท
อ่านเพิ่มเติม
BCPG เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 590 ล้านหุ้น ในปี 2559
04 สิงหาคม 2559
ข่าวสารบริษัท
BCPG เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 590 ล้านหุ้น ในปี 2559
อ่านเพิ่มเติม
BCPG โชว์ความพร้อมเดนิหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
04 สิงหาคม 2559
ข่าวสารบริษัท
BCPG โชว์ความพร้อมเดนิหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
อ่านเพิ่มเติม