ข่าวสารบริษัท
15 มกราคม 2567

“BCPG” ลงนามความร่วมมือพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียว คาร์บอนต่ำ

นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานบริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลักการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ผ่านการนำนวัตกรรมพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญ ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็มทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท