ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
20 กันยายน 2566

“BCPG” มอบน้ำใจ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดซื้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ตามโครงการ "บีซีพีจี มอบน้ำใจ การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด" ให้กับ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ณ อาคารบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี