ความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
22 ธันวาคม 2565

BCPG พาน้องผจญภัยไขความลับป่า สร้างจิตสำนึกปกป้องธรรมชาติ และร่วมลดโลกร้อน

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพาเด็กๆ เข้าค่าย "ผจญภัยไขความลับป่า (Secrets of the Jungle)" เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยาและโรงเรียนหนองประดู่วิทยา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองมัน และโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ปฎิบัติการบริษัทฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประสบการณ์จากการเข้าค่ายฯ ในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าของ 'พื้นที่สีเขียว' รวมถึงความสำคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหนธรรมชาติในบ้านเกิดและพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ทุกคนร่วมดูแลปกป้องโลกใบนี้ไปด้วยกัน