ข่าวสารบริษัท
17 กันยายน 2561

บีซีพีจีนำนวัตกรรมใหม่ สร้างระบบการจัดการพลังงาน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานตามนโยบายรัฐบาล

บีซีพีจี หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้ภิภพในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย พลิกโฉมธุรกิจพลังงานสะอาดโดยการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาบริหารจัดการพลังงาน สามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและขายไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานได้มากขี้น ด้วยราคาที่ถูกลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยกับ โกลบอล บิสเนส แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นช่องทางแพร่ภาพออกอากาศออนไลน์ของอ๊อกซ์ฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (Oxford Business Group หรือ โอบีจี) ว่า การกระจายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท และการแสวงหาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยบีซีพีจีได้นำเสนอแนวทางใหม่โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการพลังงานสะอาด ทำให้ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินได้

“เราเสนอโอกาสให้พวกเขาสามารถเป็นทั้งเจ้าของพลังงานเอง เป็นผู้ใช้ และที่มากไปกว่านั้นคือสามารถเป็นผู้ขายกันเองได้แบบ peer-to-peer ผ่านการใช้นวัตกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน” นายบัณฑิต กล่าว

โดยนายบัณฑิตชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมบล็อกเชนเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งเรื่องการส่งเสริมธุรกิจพลังงานสะอาดให้มีบทบาทมากขึ้น เพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเห็นได้จากแผงโซลาร์ที่ปัจจุบันมีราคาถูกลงถึง 3 เท่า รวมทั้งการทำให้ต้นทุนพลังงานในประเทศลดลง ด้วยการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย ทำให้ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ด้วยตนเอง และยังสามารถส่งไฟฟ้าส่วนเกินกลับไปขายในระบบได้ นั่นคือการเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่ prosumer ซึ่งผู้บริโภคจะผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง

การเข้าถึงผู้บริโภคดังกล่าว เป็นการก้าวสู่ธุรกิจ retail ของบีซีพีจี ที่แต่เดิมดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อส่งให้หน่วยงานรัฐ (Wholesale) อย่างไรก็ตาม การสร้างตลาด retail อาจต้องใช้เวลาอีก 1 - 2 ปี ในการพัฒนา และอาจใช้เวลาประมาณ 3 ปี เพื่อให้ธุรกิจ wholesale สามารถผสมผสานไปกับธุรกิจค้าปลีกได้ และในระยะยาว จะได้เห็นรูปแบบใหม่ๆ ของธุรกิจพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภค หรือประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้มากขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน

“บีซีพีจีเป็นเพียงผู้สรรค์สร้างระบบเพื่อมอบให้กับผู้บริโภค แต่ผู้บริโภคคือเจ้าของพลังงานที่แท้จริง เราส่งมอบอำนาจแห่งการจัดการพลังงานให้กับผู้บริโภคและประชาชนทุกคน และนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อในหลักการเรื่องประชาธิปไตยพลังงาน” นายบัณฑิต กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://oxfordbusinessgroup.com/video/bundit-sapianchai-president-and-ceo-bcpg