ข่าวสารบริษัท
22 พฤศจิกายน 2564

บีซีพีจี คว้ารางวัลยอดเยี่ยม "Battery Storage Deal of The Year" จาก The Asset Triple A Infrastructure Awards

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล “The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021” สาขา “Battery Storage Deal of The Year” จัดโดย “The Asset” นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำของเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวได้จากการจัดหาเงินทุน จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 616.1 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” บริษัทในเครือ ของบีซีพีจี ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” เป็นโครงการนำร่องภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ผสมผสานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเข้ากับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Energy Storage System) ขนาด 1.88 เมกะวัตต์ชั่วโมง ทำให้การผลิตไฟฟ้ามีความเสถียรและเชื่อถือได้มากขึ้น โดยมี ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) กองทุนเพื่อเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology Fund) ซึ่งอยู่ภายใต้กองทุนเพื่อการลงทุนด้านภูมิอากาศ (Climate Investment Funds) และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน และ บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด และบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย