ข่าวสารบริษัท
15 พฤศจิกายน 2564

โครงการ “ลมลิกอร์” โดย บีซีพีจี คว้ารางวัล Wind Power Project of the Year – Thailand จากAsian Power Awards 2021

โครงการ “ลมลิกอร์” โดย บีซีพีจี คว้ารางวัล Wind Power Project of the Year – Thailand จากเวที Asian Power Awards 2021 ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” ดำเนินการโดย บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล Wind Power Project of the Year – Thailand จากเวที Asian Power Awards2021 ซึ่งจัดโดย Asian Power Magazine นิตยสารด้านพลังงานและเทคโนโลยีชื่อดัง เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานด้านนวัตกรรมพลังงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

โครงการลมลิกอร์ มีขนาดกำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นโครงการนำร่องภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่นำ “ระบบกักเก็บพลังงาน” (Energy Storage System) ขนาด 1.88 เมกะวัตต์ชั่วโมง มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรของพลังงานลม ส่งผลให้โครงการฯ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการ และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในแง่ของการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรลมจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด