ข่าวสารบริษัท
13 ธันวาคม 2565

รัฐบาล สปป. ลาว ร่วมลงนามสัญญาสัมปทานสิทธิการก่อสร้างและดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน”

ดร. สถาบัณฑิต อินสีเชียงใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน ในนามรัฐบาล สปป. ลาว (นั่งที่ 4 จากขวา) นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการบริษัท อิมแพค เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IEAD) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท มอนสูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (นั่งที่ 3 จากซ้าย) และนายณัฐ หุตานุวัตร กรรมการผู้จัดการบริษัท มอนสูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (นั่งที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามสัญญาสัมปทานสิทธิการก่อสร้างและดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ระหว่างรัฐบาล สปป. ลาว และบริษัท มอนสูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ณ กระทรวงวางแผนและการลงทุน สปป. ลาว

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน” ขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในที่พื้นที่แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ ของ สปป. ลาว คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนาม เป็นระยะเวลา 25 ปี