ข่าวสารบริษัท
03 พฤศจิกายน 2565

BCPG คว้ารางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จาก SET Awards 2022

นางเสาวภาพ สุเมฆศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)" จากงานประกาศรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยก่อนหน้านี้ บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2564 ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)