20 ธันวาคม 2564
แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม
09 ธันวาคม 2564
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤศจิกายน 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
25 พฤศจิกายน 2564
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤศจิกายน 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
04 พฤศจิกายน 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤศจิกายน 2564
การเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านเพิ่มเติม
28 ตุลาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 29 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
26 ตุลาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPG-W3 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม