05 กันยายน 2559

ภาพข่าว: BCPG โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (กลาง) รองประธานกรรมการ, นายบัณฑิต สะเพียรชัย (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายพจน์ หะริณสุต(ที่4จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG, นายพิธาดา วัชรศิริธรรม (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบรรษัท และนายมานพ เพชรดำรงค์สกุล หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลและทิศทางการดำเนินงานให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน เนื่องในโอกาสที่ บมจ.บีซีพีจี จะเสนอขายขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 590 ล้านหุ้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือนกันยายนนี้ โดยนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศรวม 1,000 MW ภายในปี 2563