เข้าร่วมงาน dbTISCO Thailand Energy & Utilities Sector Corporate Day

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

9.00 - 11.00 น.
ณ ห้อง Pinnacle 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
(บีทีเอส สถานีชิดลม )

นำส่งงบการเงินประจำปี 2561

นำส่งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
http://www.set.or.th