พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้อย่างไม่หมดสิ้น โดยเฉพาะการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่มีมลภาวะทางเสียง

บีซีพีจีดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศไทย บีซีพีจีนับเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ปี 2555 ในฐานะหน่วยธุรกิจของบางจากคอร์ปอเรชั่น และได้ก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้นในปี 2558 ด้วยการรับโอนกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จากบริษัทบางจากฯ

ปัจจุบันมีโครงการตั้งอยู่ใน 9 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจดำเนินโครงการนำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน ในโครงการ T77

ทำให้ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 192 เมกะวัตต์

192 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากประเทศไทย บีซีพีจีได้ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 168 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

17 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

151 เมกะวัตต์
อยู่ระหว่างการพัฒนา

ในปี 2562 ได้มีการจัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทลูกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด โดยใช้นวัตกรรมช่วยในการบริหารจัดการ ผ่านธุรกิจลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก ธุรกิจลงทุนระบบประหยัดพลังงานและบริหารจัดการพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ ด้าน Digital Energy

  • อยู่ระหว่างการพัฒนา
  • ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ชัยภูมิ : บำเหน็จณรงค์ -1 (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


25 MW DC

กาญจนบุรี : ท่าม่วง (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


4 MW DC

สระบุรี : พระพุทธบาท (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


5 MW DC

ชัยภูมิ : บำเหน็จณรงค์ (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


12.5 MW DC

นครราชสีมา : ด่านขุนทด (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


12.5 MW DC

อ่างทอง : โซลาร์สหกรณ์วิเศษชัยชาญ (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


5 MW DC

พระนครศรีอยุธยา : บางปะอิน (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


45 MW DC

พระนครศรีอยุธยา : บางปะหัน (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


25 MW DC

พระนครศรีอยุธยา : โซลาร์สหกรณ์บางปะอิน (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


5 MW DC

พระนครศรีอยุธยา : โซลาร์สหกรณ์พระนครศรีอยุธยา (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


2 MW DC

ปราจีนบุรี : กบินทร์บุรี (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


25 MW DC

บุรีรัมย์ : หนองกี่ (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


12.5 MW DC

บุรีรัมย์ : ประโคนชัย (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


12.5 MW DC

กรุงเทพฯ : โครงการนำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้า<br>ผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน (T77) (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


0.4 MW DC

พระนครศรีอยุธยา : โซลาร์รูฟท็อปสำหรับสถานประกอบการ – โรงงานคิงบอร์ด (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


0.8 MW DC

พระนครศรีอยุธยา : โครงการโซลาร์ลอยน้ำเอกชนบางปะอิน (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


2.1 เมกะวัตต์ MW DC

โคมากาเนะ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)


32 MW DC

นาโกตะ อิซากิดะ & S5 (อยู่ระหว่างการพัฒนา)


42 MW DC

ยาบุกิ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)


28 MW DC

โกเตมบะ (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


4 MW DC

ชิบะ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)


40 MW DC

ชิโมยุโนฮิระ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)


10 MW DC

ทะกะโมะริ (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


1 MW DC

นาคาสึกาวะ & ทารุมิสุ (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


11 MW DC

โนจิริ (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


1 MW DC