ก๊าซธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชและสัตว์เป็นเวลานับหลายล้านปี ถือเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

บีซีพีจี ได้ขยายฐานการลงทุนสู่สหรัฐอเมริกา โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 โครงการ ในรัฐโอไฮโอ และรัฐเพนซิลเวเนีย มีกำลังการผลิตรวม 577 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการลงทุน ประกอบไปด้วย

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy LLC (CCE)

61 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ South Field Energy LLC (SFE)

90 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Liberty LLC

212 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC

214 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

  • อยู่ระหว่างการพัฒนา
  • ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

Carroll County Energy LLC (CCE) (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


61 MW

South Field Energy LLC (SFE) (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


90 MW

Hamilton Liberty LLC (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


212 MW

Hamilton Patriot LLC (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


214 MW