แหล่งพลังงานทดแทนตามธรรมชาติอีกประเภทหนึ่ง ที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยการอาศัยพลังงานของน้ำที่เคลื่อนที่ ปัจจุบันพลังงานจากแหล่งน้ำที่นำมาผลิตไฟฟ้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ พลังงานน้ำตก พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง และพลังงานคลื่น

เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ รวมถึงขยายฐานธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV บีซีพีจีจึงได้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังน้ำ ที่เมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย โครงการ Nam San 3A (กำลังการผลิต 69 เมกะวัตต์) และโครงการ Nam San 3B (กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์) ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย

114 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

  • อยู่ระหว่างการพัฒนา
  • ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

Nam San 3A (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


69 MW

Nam San 3B (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


45 MW