เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลก สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าโดยการนำเอาพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ เป็นแหล่งพลังงานที่มีความเสถียร สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

บีซีพีจี นับเป็นบริษัทธุรกิจพลังงานหมุนเวียนลำดับแรกๆ ของประเทศไทยที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีความเสถียร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 3 โครงการ ในเขต เวสต์ จาวา (West Java) ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ โครงการ ซาลัก (Salak), วายัง วินดู (Wayang Windu) และ ดาราจัต (Darajat) ด้วยการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 33.3 ในบริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.) มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 181.5 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย

157.5 เมกะวัตต์
ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

24 เมกะวัตต์
อยู่ระหว่างการพัฒนา

  • อยู่ระหว่างการพัฒนา
  • ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ซาลัก (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


65.2 MW

วายัง วินดู (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


46.9 MW

วายัง วินดู (อยู่ระหว่างการพัฒนา)


24 MW

ดาราจัต (ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)


45.4 MW