บีซีพีจีรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากเวิร์ล ไฟแนนซ์ ประเทศอังกฤษ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล World Finance Awards 2018 สาขาองค์กรดีเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Best Corporate Governance 2018, Thailand) จัดโดยนิตยสารเวิร์ล ไฟแนนซ์ ประเทศอังกฤษ ณ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยบีซีพีจีเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในปีนี้