บีซีพีจี คว้ารางวัลผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลผู้นำนวัตกรรม ด้านพลังงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 หรือ “2018 Thailand Energy Sector Visionary Innovation Leadership Award” จากงานประกาศรางวัล ฟรอสท์แอนด์ซัลลิแวน อวอร์ด ประจำปี 2561 (2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards) ซึ่งจัดขึ้นโดย ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัยระดับโลก ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา