บีซีพีจี สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟรายการ BCPG Junior Golf Open 2018

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา คุณชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร ผู้แทนบีซีพีจี เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกอล์ฟรายการ BCPG Junior Golf Open 2018 ณ บูรพากอล์ฟคลับ จังหวัดชลบุรี

อนึ่ง การสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟรายการ BCPG Junior Golf Open 2018 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงออกถึงการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน