ไดอารี่ บมจ.บีซีพีจี คว้ารางวัลปฏิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ประจำปี 2561

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบรางวัลปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ให้แก่นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก (ไดอารี่) ของบีซีพีจี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุม กรประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา