BCPG ช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

นายบัณฑิต สะเพียรชัย (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG รับมอบโล่เกียรติยศในงาน ‘ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจี จำนวน 7 โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) รวมทั้งสิ้น 150,984 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ในปีนี้และเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่ที่ อบก.เคยให้การรับรองมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน