บีซีพีจี คว้ารางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน จากงาน SET Awards 2017

30 พฤศจิกายน 2560นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับรางวัล SET Awards 2017 จาก   นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่บีซีพีจี ได้รับรางวัลประเภทธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้
 
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2017 ขึ้น เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง