บิ๊กบอสบีซีพีจี รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี” ประจำปี 2017

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค บุคคลคุณภาพแห่งปี” ประจำปี 2017 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยมี ฯพณฯ องคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ เป็นผู้มอบ ที่หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ มูลนิธิ มสวท.จัดทำโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2017) ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควร เป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ