บีซีพีจีปิดดีลรับโอนหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในอินโดฯ เรียบร้อยแล้ว

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายอากุส ซาลิม แพงเกสทุ กรรมการบริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเวสเมนท์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น และรับโอนหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 280,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 33.33 ของ บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560