บีซีพีจีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงิน โครงการความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย วงเงินเทียบเท่าประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายมาซายูกิ สุงาวาร่า ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และนายหลี่ ชื่อเฉียง ประธานกรรมการ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ในวงเงินเทียบเท่าประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

การลงทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเทียบเท่า 182 เมกะวัตต์ ผ่านการซื้อหุ้นบริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ากำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมเทียบเท่า 995 เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมดจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าอินโดนีเซีย (PLN) ภายใต้สัญญารับซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาว ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 3 โครงการคือ 1) โรงไฟฟ้า Wayang Windu  กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 347 เมกะวัตต์ (เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 227 เมกะวัตต์) ด้วยสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20  2) โรงไฟฟ้า Salak กำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมเทียบเท่า 377 เมกะวัตต์ ร้อยละ 17.3 และ 3) โรงไฟฟ้า Darajat กำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวมเทียบเท่า 271 เมกะวัตต์ ร้อยละ 17.3  ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า Salak และ โรงไฟฟ้า Darajat ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด  หลังการโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสที่ 3 นี้ได้ทันที