บีซีพีจี สยายปีกรุกธุรกิจพลังงานลมในฟิลิปปินส์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย ลงทุนธุรกิจพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เพโทรวินด์ เอเนอร์ยี จำกัด (เพโทรวินด์) กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ รับรู้ผลกำไรในปี 2560 ทันที

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการกับ บริษัท ซีเอไอเอฟ III จำกัด หรือ แคปเอเชีย เพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ใน บริษัท เพโทรวินด์ เอเนอร์ยี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมรายใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วขนาด 36 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาขนาด 14 เมกะวัตต์ ที่นาบาส บนเกาะวิซายัสตะวันตก ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อหุ้นผ่านทาง บริษัท แคปเอเชีย อาเซียน วินด์ โฮลดิงส์ โคเปอเรทีฟ ยูเอ (แคปเอเชีย วินด์) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2560 และรับรู้ผลกำไรในปีเดียวกันทันที

การเข้าลงทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธนาคาร ประกันภัย สถาบันการศึกษา อสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น โดยทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และในระดับภูมิภาคต่อไป

อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการพลังงานลมของบีซีพีจีในครั้งนี้นับเป็นการขยายธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่นอกเหนือไปจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทที่จะขยายการลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดในรูปแบบอื่นๆ ไปทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต