"บีซีพีจี" ประกาศผลการดำเนินงานปี 64 กำไรจากการดำเนินงานปกติ แตะ 2,284 ล้านบาท พร้อมอนุมัติเงินปันผลครึ่งปีหลัง 0.17 บ./หุ้น

บีซีพีจี เผยผลการดำเนินงานงวดปี 2564 กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติแตะ 2,284 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16.6 บอร์ดมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง 0.17 บาทต่อหุ้น พร้อมจ่ายในวันที่ 22 เม.ย.นี้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พร้อมเริ่มทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น ดันผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง

นาย นิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในงวดปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 4,231 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 2,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 1,959 ล้านบาท

ขณะที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,137 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 536 ล้านบาท

"สำหรับในภาพรวมของปี 2564 บริษัทฯ ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังการผลิต 7.7 เมกะวัตต์ ได้เปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตามกำหนด และรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 รวมทั้งบริษัทฯ ยังรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น จากการปรับปรุงประสิทธิภาพแผงโซลาร์" นายนิวัติกล่าว

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 หรือครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นเงินปันผลทั้งปี 0.33 บาทต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิการจ่ายเงินปันผล และไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 (XD และ XM) กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังในวันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอ็มทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท