บางจาก-บีซีพีจี เชิญกูรูระดับโลกบรรยายเรื่อง Big Data

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เชิญ มร. อันเดรียส ไวเกนด์ อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Amazon.com และเป็นผู้ให้คำปรึกษาองค์กรระดับโลกอีกหลายแห่ง รวมถึงนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีคนปัจจุบัน และได้รับเชิญไปสอนในสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ฯลฯ มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่อง “Turning Big Data into Decisions” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานในการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมี ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก และ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี ให้การต้อนรับและร่วมสนทนา ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์