บีซีพีจีพร้อมเดินหน้าลุยโครงการใหม่มีศักยภาพสูงในอนาคต หลังขายโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้ตามแผน

บีซีพีจีขายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นิคาโฮ (Nikaho) และนากิ (Nagi) ในประเทศญี่ปุ่น ให้กองทุน Infrastructure Fund เรียบร้อยแล้ว  และสามารถรับรู้รายได้จากการขายในทันที

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่ โครงการนิคาโฮ (13.16 เมกะวัตต์) และนากิ (14.37 เมกะวัตต์) กำลังการผลิตรวม 27.53 เมกะวัตต์ ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา

“การขายสินทรัพย์ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการ นิคาโฮและนากิ คิดเป็นมูลค่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการนำเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านเยน และเมื่อชำระคืนเงินกู้ประมาณ 7,000 ล้านเยน แล้ว จะมีเงินสดเหลือกว่า 4,000 ล้านเยน โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการ [ษัทยังได้สมริษัทฯ ิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไร เพิ่มเติมกระแสเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นให้สูงที่สุด ด้วยการทำให้บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำลง มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ รวมถึงมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตและการสร้างผลตอบแทนที่สูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนการลงทุนต่อไป” นายบัณฑิตกล่าว