บีซีพีจี ร่วมเผยแพร่แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดตัวภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

บีซีพีจี ร่วมเผยแพร่แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เปิดตัวภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย: โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ” มุ่งปลุกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้ท้องทะเลไทย

“ปลาในเขตน้ำตื้นร่อยหรอจนแทบไม่มีเหลือแล้ว ข้าพเจ้าเองก็จนปัญญาก็ปรึกษากันกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ลองทดลองสร้างแนวประการังเทียมขึ้น อันนี้เป็นความคิดที่เรียกว่าข้าพเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลย ก็ได้อาศัยราษฎร ได้รับความรู้ต่างๆ ขึ้นมา ให้สร้างประการังเทียมขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ข้าพเจ้าก็ได้เปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลขึ้นใน พ.ศ. 2544 ที่จ.นราธิวาส มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโครงการนี้ เป็นโครงการที่น่าชุ่มชื่นใจ เพราะว่าเป็นการยกระดับชีวิตของคนที่ยากจน”

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ในฐานะองค์กรสีเขียวที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย: โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ” พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีชุด “ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” โดยมีนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมแนะนำภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) และเนชั่นทีวี ช่อง 22 ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคมนี้

นอกจากนี้ในงานยังมีการเสวนาเรื่อง “ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายศิวกฤษฏิ์ ศราวิช ผู้ถ่ายทำสารคดี พร้อมด้วยนายอเล็กซ์ เรนเดล นักแสดงและนักอนุรักษ์ ร่วมพูดคุยในวันพุธที่ 8 สิงหาคมนี้ ที่โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวถึงที่มาของการจัดทำ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย: โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ” ว่า จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และความต้องการใช้ประโยชน์จากสัตว์ในทะเลจนเกินขีดจำกัดที่ธรรมชาติจะสรรสร้างให้ได้ รวมถึงการทิ้งของเสียและขยะลงสู่ทะเล ทำให้ท้องทะเลเกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงชายฝั่ง เมื่อ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงได้ทรงมีพระราชดำริช่วยเหลือพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของชาวประมง ด้วยการฟื้นฟูสภาวะใต้ท้องทะเล โดยการสร้างปะการังเทียมใต้ท้องทะเลจากวัสดุต่าง ๆ อาทิ เรือรบที่ปลดประจำการแล้ว เรือสินค้าของเอกชน เรือประมง รถถัง ตู้รถไฟ แท่งคอนกรีต ฯลฯ เพื่อให้ปะการังเทียมกลายเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่ของสัตว์ทะเล จัดทำเป็นโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันจัดทำปะการังชุมชน ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงสภาวะใต้ท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ส่งผลดีต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของชาวประมงในเวลาต่อมา

“บีซีพีจีเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ช่วยลดภาวะโลกร้อน มีนโยบายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร บริษัทฯ จึงได้จัดทำสารคดีชุดนี้ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน และการที่เราจะสามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะร่วมกันดูแลโลกของเรา ซึ่งโดยทั่วไป เมื่อเอ่ยถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน ประชาชนส่วนใหญ่จะนึกถึงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ แต่บีซีพีจีอยากเชิญชวนให้ร่วมกัน ‘ปลูกป่าในทะเล’ หรือดูแลแม่น้ำ ทะเลและมหาสมุทรกันมากขึ้น เพราะแหล่งน้ำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ทะเล หรือมหาสมุทร นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของมนุษย์แล้ว ยังนับเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของโลกผ่าน Phytoplankton (ไฟโตแพลงก์ตอน) แพลงก์ตอนพืชที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ เนื่องจากไฟโตแพลงก์ตอนเป็นผู้ผลิตออกซิเจนประมาณร้อยละ 70 ในชั้นบรรยากาศของโลก ในขณะที่ออกซิเจนอีกประมาณร้อยละ 30 นั้นมาจากต้นไม้ แพลงก์ตอนพืชทำหน้าที่เหมือนต้นไม้บนบก คือดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยหายใจเข้านำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปแปลงเป็นออกซิเจนแล้วหายใจออกมา พบได้ทั้งในระบบนิเวศน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ทั้งนี้ มีการศึกษาว่าภาวะโลกร้อนและมลพิษทางทะเล ทำให้เกิดความผิดปรกติหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะชุมชนชายฝั่ง เช่น ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพสัตว์น้ำที่เป็นอาหาร ตลอดจนกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ เป็นต้น ดังนั้น บีซีพีจีจึงขอเชิญชวนให้ร่วมกันใส่ใจกับการ ‘ปลูกป่าในทะเล’ กันมากขึ้น นอกเหนือไปจากการปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าที่เป็นที่นิยมกันทั่วไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรอื่น ๆ ไม่น้อยไปกว่ากัน”

สำหรับการจัดทำสารคดีชุด “ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) ประกอบด้วยสารคดีตอนพิเศษเฉลิมพระเกียรติ “มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย: โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ” และสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียม จำนวน 9 ตอน จัดทำขึ้นตามแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้แนวคิด ‘ต่อลมหายใจให้โลก: Breath of the World’ ที่เน้นการช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยนวัตกรรมและพลังงานหมุนเวียน เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ส่งผลต่อโลกที่ยังอยู่ในสภาพสวยงามเพื่อลูกหลานในอนาคต ประกอบด้วย 3 แนวกิจกรรม ได้แก่ Breath of the Waters กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อให้แสงสว่างและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล กิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ Breath of the Wild กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น ฟื้นฟูและพิทักษ์ผืนป่า ปลูกป่า สร้างโป่งอาหารให้สัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชและสัตว์ ฯลฯ และ Breath of the Souls กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม ชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อแสงสว่างให้กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล อาทิ โรงเรียนในโครงการไอซียูของ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การปลูกผักใต้แผงโครงการโซลาร์ราชการของบริษัทฯ กิจกรรมเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำ กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบต่าง ๆ ด้านการศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ในโรงเรียนต่าง ๆ การมอบแผงโซลาร์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อการศึกษาและการใช้ประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้บีซีพีจียังได้ริเริ่มโครงการ “งดให้ เพื่อให้” โดยงดจัดทำของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและนำเงินไปมอบเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและทะเล เริ่มต้นตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นต้นไป

ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย:โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ” พร้อมภาพยนตร์สารคดีและนิทรรศการภาพถ่ายชุด “ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” ได้รับการสร้างสรรค์โดยทีมงานไม้หลัก นำโดยนายศิวกฤษฏิ์ ศราวิช ช่างภาพสารคดีผู้มีผลงานภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติและสารคดีอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมากมาย

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถชมนิทรรศการภาพถ่ายและเป็นเจ้าของภาพได้ ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 สิงหาคมนี้ โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายภาพจะนำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสามารถรับชมภาพยนตร์สารคดีชุด “ลมหายใจแห่งมหาสมุทร” ได้ทาง www.bcpggroup.com รวมทั้งรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย: โครงการปะการังเทียมจากพระราชดำริ” ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) หลังข่าวภาคค่ำ และเนชั่น ทีวีช่อง 22 เวลา 09.00 น. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และ สารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียม จำนวน 9 ตอน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.20 น-18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 13-29 สิงหาคม 2561