บีซีพีจีคว้ารางวัล Best Clean Energy Community Solutions Southeast Asia 2018

​บีซีพีจี ได้รับรางวัล Best Clean Energy Community Solutions Southeast Asia 2018 จากนิตยสาร Capital Finance International สหราชอาณาจักร หรือ CFI.co ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในการประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลาย รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มในการนำนวัตกรรมมาใช้ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถผลิตและบริหารจัดการไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเอง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการสนับสนุนแนวคิดที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รางวัล Capital Finance International Awards เป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคล และองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ทั่วโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการฯ และการลงคะแนนของผู้เข้าชม website ของ CFI.co