บีซีพีจีจับมือ 5 พันธมิตร จัดเสวนา Energy for Everyone

เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้แทนจาก 5 องค์กรภาครัฐและเอกชนได้แก่ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง คุณสุลี จิตรวะรัตนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณทวิชา ตระกูลยิ่งยง ประธานผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ มิสเตอร์เดวิด มาร์ติน ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท พาวเวอร์ เล็ดเจอร์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกจากประเทศออสเตรเลีย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Energy for Everyone” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการร่วมหาแนวทางให้การบริหารจัดการและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมี พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยก่อนหน้าการเสวนาเป็นการบรรยายเรื่อง "Democratisation of Energy" โดยมิสเตอร์เดวิด มาร์ติน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลียให้ผู้เข้ารับฟังกว่า 100 คน