BCPG Visitor Center ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดประเภทต่างๆ ผ่านสื่อการเรียนรู้ พร้อมจุดชมวิวพาโนรามาที่สามารถมองเห็นพื้นที่จริงของโซลาร์ฟาร์มที่มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 100,000 แผง

BCPG Visitor Center เปิดให้เข้าชมระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอเข้าชม โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้

เพื่อร่วมลดโลกร้อน ขอเชิญชวนน้องๆ และผู้เข้าชม นำกระติกน้ำส่วนตัวมาด้วยนะคะ

*BCPG Visitor Center เหมาะสำหรับผู้เข้าชมที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-335-8905

โปรดกรอกรายละเอียด