12.40 THB
ราคาล่าสุด
+0.20 (1.64%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
4,969,900
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
60,659,570
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12.20
วันก่อนหน้า
12.30
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2563 16:36