9.15 THB
ราคาล่าสุด
-0.10 (-1.08%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
6,039,169
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
55,270,095
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
9.25
วันก่อนหน้า
9.25
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ตุลาคม 2565 16:39