11.60 THB
ราคาล่าสุด
+0.10 (0.87%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
2,384,800
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,803,770
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
11.50
วันก่อนหน้า
11.60
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ตุลาคม 2563 12:06