14.60 THB
ราคาล่าสุด
-0.10 (-0.68%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
18,800,500
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
275,201,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
14.70
วันก่อนหน้า
14.80
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2564 16:50