14.20 THB
ราคาล่าสุด
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
975,500
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,825,140
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
14.20
วันก่อนหน้า
14.20
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 12 เมษายน 2564 14:32