13.40 THB
ราคาล่าสุด
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
5,551,900
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
73,920,160
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13.40
วันก่อนหน้า
13.40
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ตุลาคม 2564 12:29