11.60 THB
ราคาล่าสุด
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
5,067,900
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
58,872,160
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
11.60
วันก่อนหน้า
11.70
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2565 16:35