17.00 THB
ราคาล่าสุด
+0.20 (1.19%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,604,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,141,230
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16.80
วันก่อนหน้า
16.80
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2563 16:39