9.90 THB
ราคาล่าสุด
-0.10 (-1.00%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
2,219,422
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
21,992,140
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
10.00
วันก่อนหน้า
9.95
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2566 16:39