9.60 THB
ราคาล่าสุด
+0.10 (1.05%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
3,903,782
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
37,388,550
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
9.50
วันก่อนหน้า
9.50
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2566 16:38