11.70 THB
ราคาล่าสุด
+0.20 (1.74%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
1,762,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20,585,440
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
11.50
วันก่อนหน้า
11.60
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ตุลาคม 2563 10:52