9.95 THB
ราคาล่าสุด
+0.05 (0.51%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
2,940,412
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29,237,750
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
9.90
วันก่อนหน้า
9.90
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2566 16:39