15.70 THB
ราคาล่าสุด
-0.20 (-1.26%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
2,149,500
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33,877,230
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
15.90
วันก่อนหน้า
15.80
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2563 16:39