13.80 THB
ราคาล่าสุด
+0.10 (0.73%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
3,043,700
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
41,961,170
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13.70
วันก่อนหน้า
13.70
ราคาเปิด
ปรับปรุงเมื่อ: 28 กันยายน 2564 15:05