ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2563 16:39

BCPG
ราคาล่าสุด
17.00 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (1.19%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,604,700

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
27,141,230

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่น ในหมวดหมู่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จากรางวัล SET Award ประจำปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

Upcoming Event

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครข่าวสาร