ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2563 16:36

BCPG
ราคาล่าสุด
12.40 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (1.64%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,969,900

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
60,659,570

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่น ในหมวดหมู่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จากรางวัล SET Award ประจำปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

Upcoming Event

23 กันยายน 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

เวลา 9.15 - 10.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครข่าวสาร