ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2564 16:50

BCPG
ราคาล่าสุด
14.60 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.68%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,800,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
275,201,100

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่น ในหมวดหมู่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จากรางวัล SET Award ประจำปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

Upcoming Event

10 สิงหาคม 2564

นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2564

นำส่งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครข่าวสาร