ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 12 เมษายน 2564 14:05

BCPG
ราคาล่าสุด
14.20 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
887,700

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12,586,980

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินประจำปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่น ในหมวดหมู่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จากรางวัล SET Award ประจำปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

Upcoming Event

ไม่มีข้อมูล

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครข่าวสาร