ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2563 14:38

BCPG
ราคาล่าสุด
11.80 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.85%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
668,600

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,874,510

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่น ในหมวดหมู่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จากรางวัล SET Award ประจำปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ข่าวสารล่าสุด

Upcoming Event

03 พฤศจิกายน 2563

วันประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2563

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครข่าวสาร